18 HOLES EN AFSPRAKEN – BELANGRIJK: KLIK HIER

Sinds kort is het weer toegestaan wedstrijden te organiseren over 18 holes. Ook voor buiten wedstrijdverband spelende leden is het spelen van 18 holes mogelijk. Maar dat wel onder voorwaarden.

  • Na voltooien van hole 9 opnieuw verplicht inschrijven in het clubhuis met voornaam en achternaam. (Bij een introducee ook het telefoonnummer!)
  • Achter de wachtende flights aansluiten.
  • In overleg met de marshal kan eventueel worden geritst, maar ritsen is geen recht.
  • Bedenk bij dit alles dat er tijdstippen zijn met meer dan voldoende ruimte in de baan, zoals aan het einde van de vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Om het voor iedereen overzichtelijk te houden zijn er verder nog de volgende bindende afspraken:

  • Afslaan op hole 1 gaat voor op het aanspelen van hole 9.
  • Starters op hole 1 houden rekening met het putten op de green van 9.
    • Achter de afslagheuvel blijven staan en dus niet bovenop de tee.
  • Pas starten als de eerdere flight op flinke afstand is.
  • In de tussentijd niet alvast bovenop de tee oefenswings of andere gymnastische oefeningen doen. Dit is storend voor spelers die de green van hole 9 aanspelen. Dus zolang mogelijk op het pad achter de afslag blijven staan.

Maak het de marshal niet moeilijk als deze je nog even herinnert aan een van de afspraken. De marshal is er als vrijwilliger voor ons allemaal. Behandel de marshal dus met respect. Omdat de marshal ook na moet kunnen gaan of er illegaal spelende personen zijn, is het van belang het Driene-label duidelijk aan de tas te bevestigen. Meld ook zelf even bij de marshal als je met een introducee speelt. En besef dat de marshal niet alle leden kent. Dus mogelijk ook niet als je al jaren een gerespecteerd lid bent.

Ten slotte. Het inschrijven voor het spelen van 9 holes is absoluut verplicht, dus ook weer voor een eventuele tweede keer negen holes. Er is inmiddels al twee keer door een BOA gecontroleerd. Op grond van de inschrijvingen kan immers bij een besmetting een bronnen- en contactonderzoek worden gestart. Het argument dat je al bent ingeënt is geen reden om niet in te schrijven. En noteer je voornaam en achternaam.