Op maandag 15 juni werd de jaarlijkse Nieuwe Leden wedstrijd gehouden. De leden die tussen 1 april 2014 en 1 juni 2015 lid zijn geworden waren uitgenodigd om mee te doen. Een deel daarvan was in de gelegenheid deel te nemen. De flights werden aangevuld met leden van de H&R commissie en commissieleden van de dinsdagavondopstap en de donderdagmorgenwedstrijd. 
Na een inspirerende toespraak van onze voorzitter Kees Ooijevaar deelde Lidy Gerritsen mee hoe de flights waren ingedeeld.
Het ging bij deze wedstrijd niet om de prijzen, maar vooral om elkaar te leren kennen. Iedereen had  veel plezier in de Texas scramble.
Na afloop was er een drankje en bitterballetjes. En natuurlijk waren er toch prijswinnaars. De flight met Jacobine Biesheuvel, Judith Kuipers, Teun Kip en Ad van de Minnen ging met een golfballetje naar huis.