Derde Hennie Jordaanwedstrijd

Na twee dagen onstuimig herfstweer – in de lente – werd de derde Henny Jordaanbeker ( HJ) wedstrijd alsnog onder prachtige weersomstandigheden door 35 leden gespeeld. De resultaten van de spelers waren omgekeerd evenredig met deze fantastische opkomst, ondanks of dankzij de CBA, die niet van toepassing was en waarvan niemand weet wat die betekent. Dat blijft toch een mysterieus getal.
De matige resultaten waren uiteraard voor een deel bepaald door de pinpositie 3 en de geprepareerde greens en zelden door de spelers zelf. Op het mooiste terras van Twente werd de wedstrijd nagespeeld met aanzienlijk betere scores.
Aldaar werden de winnaars gehuldigd: HJ1 : 1. Ben ten Broeke (netto 70) 2. Cees Blaak (74) 3. Joop de Jong (74) en HJ2 : 1. Hans Buma (stableford 33) 2. Gerard van Ardenne (32) 3. Arnold Riesmeijer (31). Daarnaast kregen de heren Reinhoudt (neary), recidivist Buma (longest) en Nijhoff (beste brutoscore 89) een van de vele uitzonderlijke prijzen, terwijl de spelers met ornithologische eigenschappen wel werden vermeld, maar niet in de prijzen vielen en dus ook hier niet worden genoemd.
Vermeld dient te worden dat voor sommige spelers het niet eenvoudig was om op te tellen en/of kaarten adequaat in te vullen, zodat de wedstrijdleiding enige moeite had om de juiste prijzen aan de juiste mensen te geven. De prijzen circuleerden aldus een tijdje rond. Een ruime minderheid bleef nadien achter met een goed gevulde tafel in plaats van lege handen.

Ben ten Broeke krijgt vooraf van Gerard de nodige aanwijzingen.
Wellicht daardoor wint hij de beker.

Waarom deze foto is onduidelijk. Maar het betrof vast een mededeling over de Grand Old Dad.

Arnold derde bij HJ2

Hans Buma: 1e HJ2

David: de neary