Old Grand Dad 2019

Aan onze ogen ontrolde zich een pastoraal panorama van steeds graziger wordende fairways, ontluikende bomen en struiken, en snelle greens. Een lekkere temperatuur completeerde welhaast ideale omstandigheden voor een gezelschap vitale opa’s én mannen die zich nog in het stadium van Old Grand Dad bevinden.
Met stokken, tassen en ambities gewapend trok een gezelschap van 34 heren de baan in voor een stableford-wedstrijd. En eens temeer bleek dat ideale omstandigheden nog geen voorspeller zijn voor prachtige scores, evenmin als resultaten uit het verleden. Desondanks werd er een behoorlijk aantal kaarten met stableford punten boven 30 ingeleverd.
Met kop en schouders kwam als winnaar het griezelig-hard aanstormende talent Arnold Riesmeijer uit de bus met een score van 41 punten! Op de tweede plaats een man die altijd in de prijzen valt zonder qua postuur ook maar in de buurt te komen van een duikboot (hoogstens een wandelende geschutstoren): Ben Gelévert met 39 punten. En tenslotte werd de 3e plaats een prooi voor Rolf van Geldern met 38 punten, waarmee hij zijn stijgende vorm en weer dalende handicap onderstreepte.
De longest drive (Pieter Lem) en de neary (good old Gerard Siemerink) vielen weer in handen van “usual suspects”. Well done!
Simon Klapwijk, de traditionele inspirator achter deze wedstrijd, reikte vervolgens nog een bonte verzameling birdies uit, alvorens de extra prijzen voor deelnemende Old Grand Dads toe te kennen aan Ben Gelévert (no 1), Rolf von Geldern (no 2) en Joop de Jong (no 3 met 37 stableford punten).

Simon – The Grand (Old) Dad

De herenmiddag kent tot nu toe met de Old Grand Dad wedstrijd maar één event voor een goed doel. Wellicht verdient het aanbeveling om, in navolging van en/of in samenwerking met onze Vrienden, te onderzoeken of we dit zouden kunnen en willen uitbreiden.

Eerste plaats

3e Old Grand Dad

Tweede plaats

Neary

Old Grand Dad sponsort projecten voor gehandicapten tussen 5 en 30 jaar om te kunnen bewegen en/of te sporten. Afgelopen jaar zijn er vanuit Driene twee projecten aangebracht waarvoor 2500 en 500 euro werd uitgekeerd. Kijk ook eens in jouw eigen omgeving of er doelen zijn die passen binnen de voorwaarden van de stichting.

Derde plaats

Longest

Als grote verrassing schonk het Herenmiddagbestuur de totale inleg van deze Herenmiddag aan het goede doel, waarvoor nogmaals hartelijk dank.
Uw clubconsul Simon Klapwijk.