Openings- & verrassingswedstrijd

Uitleg van de wedstrijd

De wedstrijdcommissie heeft weer op een fantastische wijze de Golfweek georganiseerd. De Openings – en tevens verrassingwedsttijd had weer de nodige ludieke spelelementen.