DEEL TWEE VAN DE AANLEG VAN DE DRIE BUNKERS BIJ HOLE 4

DE EINDFASE

De drie bunkers gezien vanaf Golfshop.

De twee bunkers bij de entree.

EN rechts twee foto’s van ook nog andere werkzaamheden

Bij de entree wordt/is een net geplaatst ter bescherming van de wachtenden.