Aangepast HR in Telegolf

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 30 mei is een aangepast huishoudelijk reglement vastgesteld. In de versie die is besproken tijdens de vergadering zijn nog enkele wijzigingen aangebracht naar aanleiding van opmerkingen van een lid.

Het aangepaste HR is te vinden in Telegolf onder ‘Documenten’ en dan bij ‘Statuten-HR’.