Alleen geïntroduceerde gastspelers toegestaan

Op de homepage en ook op andere pagina’s staat dat er geen ruimte is voor gastspelers. Dat is het gevolg van het feit dat de bezetting van onze baan in deze maanden ook wordt gevuld met eigen leden die anders met vakantie zouden zijn.

Er is evenwel een uitzondering voor door onze eigen leden geïntroduceerde spelers. Deze gastspelers zijn wel welkom. Dit laatste is eerder niet duidelijk gecommuniceerd, maar nu dus wel.