Beheerplan te lezen in Telegolf

Onder leiding van John Huls is een bewonderenswaardig document opgesteld. Het betreft een Beheerplan voor onze golfbaan en de landschappelijke eenheden. Het is een dynamisch document en zal dus regelmatig worden herzien. In Telegolf (zie ‘Overige Documenten’) zal steeds de meest recente versie te zien zijn.

Het beheer van het terrein is op te splitsen in een regulier beheer van de 17 hectare dat bespeeld wordt door de golfers en een bijzonder beheer van de 13 hectare landschappelijke eenheden bestaand uit bos , beek,
grasland en poelenlandschap.

GCD streeft naar een duurzaam, bestendig en maatschappelijk verantwoord beheer en wil een 9-holes golfbaan zijn met A status en GEO certificering. Met het park-bos-beek landschap als omgeving wil Golfclub Driene aantrekkelijk zijn voor haar leden, green fee-spelers, bedrijven en sponsoren. Tevens wil de golfclub een goede relatie onderhouden met overheden en de buren.

De structuur van dit beheerplan is mede opgesteld op basis van informatie van de overheid middels wetgeving en relevante organisaties ( NGF, Golf Environment Organisation, Natuurbank Overijssel, Bosgroepen Noordoost Nederland en rapportages van externe adviseurs waaronder de baanarchitect). Er wordt rekening gehouden met de historie van de baan, de opstallen, het clubhuis en de maatschappelijke omgeving.