Lid worden

Informatie over het lidmaatschap

Nadere informatie over het lidmaatschap kan worden verkregen bij het secretariaat.  Dat kan door een mailtje te sturen naar info@golfclubdriene.nl of door te bellen met Ria Slatius (secretariaat, 074 – 259 22 64) op dinsdag t/m donderdag van 9-11 uur of door het via de post sturen of afleveren van het Formulier van belangstelling (of door Formulier van belangstelling digitaal ingevuld te mailen).

Meteen lid worden kan ook.

Stuur dan het ingevulde Aanmeldingsformulier PDF-versie  (of mail het aanmeldingsformulier WORD-versie digitaal ingevuld).
Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van Golfclub Driene van toepassing. Tevens hierbij ter informatie het privacyreglement van Golfclub Driene.

Overzicht tarieven 2022

2022 Tarievenflyer.

 contributie          Lening  Bar/shopgarantie
Gewoon lid  € 900  € 1500  € 120
Gewoon lid 80+  € 700 al betaald  € 120
80+ geen lening  € 960  € 120
Lid all in  € 1160 € 120
Junior lid € 283
Jeugdlid € 0 of € 200
Theelid  €   77

Voor leden geldt nog een NGF-bijdrage van € 19 en voor junior leden van € 9
Gewoon lid per maand € 80 (automatische incasso). .
All in lid (geen lening dus) per maand € 100 (automatische incasso).
Jeugdlid met betalende (groot)ouder gratis, maar wel € 100 voor verplicht lespakket.

Algemene informatie

Jeugdlid t/m 17 jaar. Als een (groot)ouder lid is van Golfclub Driene bedraagt de contributie € 0. Junior lid 18 t/m 26 jaar. Gewoon lid vanaf 27 jaar.

Contributie

De contributie zonder lening bedraagt € 1160,- of € 100,- per maand.

De contributie met lening bedraagt € 900,- of € 80,- per maand.

De lening is € 1500 (of in drie keer € 550 per jaar)

Dit betreft de contributie voor ‘gewone’ leden vanaf 27 jaar.
Contributie voor 80+ is € 700, voor huidige leden. Nieuwe 80+-leden betalen € 960 per jaar zonder lening..
Jongere leden hoeven geen lening af te sluiten en geen inschrijfgeld te betalen. Voor hen geldt een lagere contributie. Jeugdleden t/m 17 jaar € 200 of € 0 als een (groot)ouder tevens lid is van Golfclub Driene, maar wel € 100 voor verplicht lespakket
Junior leden 18 t/m 26 jaar € 283.

Geen entreegeld

Golfclub Driene heeft het entreegeld afgeschaft. Dat wil zeggen dat alleen een lening van € 1500 met de club moet worden afgesloten, tenzij een zogenaamd all-in lidmaatschap wordt aangegaan. Dan is de contributie hoger, maar dan kan de lening achterwege blijven.

Aan het einde van een lidmaatschap wordt de lening terugbetaald. Eenmalig geldt € 100 inschrijfkosten.

Lening

Er zijn twee mogelijkheden: 1) betaling ineens van € 1500 of
2) betaling in drie jaarlijkse termijnen van € 550

Bij Golfclub Driene all in lid (zonder lening) voor  € 100 per maand (of € 1160 per jaar) !
Bij een all in lidmaatschap betaalt u geen lening, maar als compensatie wel een hogere contributie.

Handicap Registratie

Als u geen lid bent van een club, kan de handicapverrekening door Golfclub Driene worden geregeld. Voor € 55 wordt u dan vanuit Golfclub Driene bij de NGF geregistreerd.

Oefenen

Niet-leden kunnen gebruik maken van alle oefenfaciliteiten voor € 10 per dag. Voor alleen het gebruik van de driving range geldt € 5 per dag.

Voor € 35 per maand kan gebruik worden gemaakt van alle oefenfaciliteiten. De oefenfaciliteiten bestaan uit de driving range, de putting green en de shortgame baan. De shortgame baan bestaat uit vier aantrekkelijke korte holes.