Vele helpers om de stormschade op te ruimen

De storm heeft veel schade aan de baan aangericht. Behalve de historische boom op 4 is de beeldbepalende boom naast de afslag van 7/16 afgeknapt (Zie de onderstaande foto gemaakt door Remine Planten). Het is een TSUGA, oftewel een Hemlockspar. Menigeen heeft zijn/haar bal onder deze spar vandaan moeten halen.
Met vereende krachten hebben de greenkeepers (met vrijwilligers) de baan weer veilig gemaakt. Bomen moesten worden omgehakt en verzaagd. De greenkeepers hadden dus de handen vol aan het grove werk, meer dan tien bomen moesten of klein worden gezaagd of vanwege de veiligheid omgezaagd worden. Met hulp van de bosbende aangevuld met de nodige andere vrijwilligers zijn de fairways schoongemaakt.