Kees Ooijevaar geridderd

Op 5 juli j.l. aan het begin van het Fairway Dinner is Kees Ooijevaar in het bijzijn van zijn familie en 340 leden en gasten van Driene benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sander Schelberg heeft hem de versierselen opgespeld. Wij feliciteren Kees van harte en zijn trots dat hij lid is van Driene en nog steeds zo veel werk verzet voor het behoud en de groei van onze nu 25 jarige Vereniging.