KNIPPERLICHT BIJ HOLE 4 WERKT

Bij het pad van de parkeerplaats naar het clubhuis is een knipperlicht geïnstalleerd.
Het knipperlicht is bedoeld voor de veiligheid van de oversteek van de parkeerplaats naar het clubhuis en weer terug. Het licht knippert rood zodra de knop bij de afslag van hole 4 wordt ingedrukt.
Zowel bij de gele als de rode tee staat een drukknop.
INSTRUCTIE
Als de fairway vrij is, druk je de knop in en wel bij iedere afslag.
Je hebt dan, per afslag, 45 seconden de tijd om af te slaan.
Bij een provisionele bal moet de knop dus nog een keer worden ingedrukt.
Het knipperlicht gaat vanzelf na 45 seconden weer uit uit.