Matchplay – Gerard Oosterhuis gehuldigd

Aan Matchplay during the Season hebben 84 personen deelgenomen. Uiteindelijk streden Gerard Oosterhuis en Marcel Snijders in de finale om de titel. Woensdag 11 november werd Gerard in aanwezigheid van ruim 60 leden gehuldigd. Dit alles na een zinderende golfquiz, georganiseerd door Melvin de Boer.
Volgend jaar wordt er weer Matchplay during the Season georganiseerd onder leiding van Martijn Guillot. De opzet zal iets strakker zijn. Alle leden kunnen inschrijven op een nog te bepalen moment.
Op de foto links organisator Martijn Guillot en verder naar rechts de woensdagavondcommissie. Met de bloemen Gerard Oosterhuis (l) en Marcel Snijders.

IMG_2610