Nieuwe Leden wedstrijd – een verslag

Een aantal nieuwe leden was aanwezig bij de jaarlijkse wedstrijd. Zij maakten op informele wijze kennis met elkaar en leden van een aantal commissies. Onder leiding van Lidy Gerritsen en Bien de Wit (de commissie nieuwe leden) gaf de Texas scramble de mogelijkheid gezelligheid en het tonen van golfvaardigheid te combineren.
Zie voor het verslag en de foto’s van Bien de speciale pagina.