OGK – Groot succes voor Driene

Zondag 7 oktober was de laatste activiteit in het kader van ons lustrum. Driene was gastheer van de Overijsselse Golf Kampioenschappen. Acht clubs hadden ieder zes leden afgevaardigd, die dames en drie heren. Onder perfecte omstandigheden streden de teams om de eer van de club, maar ook individueel. Perfect was de baan met greens die door veel extra werk van onze greenkeepers een stimpt van 8 hadden. Het weer was – zoals altijd bij Driene – fantastisch en er waren veel toeschouwers.

Driene werd vertegenwoordigd door Marieke Hardeman, Margreet Leijendekker, Hennie Groothuis, Mathijs Morskate, Adnan Meteer en Ton de Vent. Driene werd helaas op de eigen baan geen kampioen, maar onze ‘zusterclub’ De Twentsche wel. Op de foto bovenaan onze eigen team en op de foto onderaan de individuele prijswinnaars. Zie verder voor alle foto’s:  http://www.overijsselsgolfkampioenschap.nl/fotos-2018/  De foto’s zijn gemaakt door Anton Strabbing en Remine Planten.

Veel dank voor onze 30 vrijwilligers in de baan en de wedstrijdkamer. Dat alles onder de bezielende leiding van Christine Enschede en Ad van der Minnen. In de DA later  meer.