Rode palen met een groene knop

Deze week zijn de witte palen (out of bounce) op hole 3, hole 4 en hole 8 rond de green vervangen door rode palen met groene knop.

De regel met betrekking tot “rode palen met groene knop” luidt als volgt:

Het gebied binnen de rode palen met groene knop is een verboden speelzone die oneindig doorloopt in XX richting. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals die ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e. Grofweg betekent dit dat je de bal niet mag spelen zo hij ligt, maar de verboden speelzone moet ontwijken zoals een rode hindernis met één strafslag.

Optie A: daar waar de bal de hindernisgrens is gepasseerd, binnen twee stoklengten niet dichter bij de hole droppen.

Optie B: in een lijn, met de vlag en het punt waar de bal de hindernisgrens is gepasseerd, naar achteren zover u wilt en droppen.

Optie C: de bal slaan vanaf de plek waar de vorige slag is gedaan.

In de hoek van hole 8, rechts achter de green, is een dropzone gecreëerd waar je de bal mag droppen binnen één stoklengte. Deze mogelijkheid om de verboden speelzone te ontwijken in het geval dat je geen gebruik kunt maken van optie A, omdat het niet mogelijk is niet dichter bij de hole te droppen!

Deze veranderingen zijn gedaan om de snelheid in de baan te bevorderen.

Namens de Handicap en Regel Cie.

Evert Jan Nijhoff