Veranderingen van het EGA Handicapsysteem

Iedere vier jaar worden de golfregels in het handicapsysteem herzien. In het document Wijzigingen EGA Handicap Systeem 2016 – informatie voor de golfer staan de wijzigingen opgesomd. De nieuwe periode gaat in op 1 januari 2016.
Voor de meeste leden is de belangrijkste verandering dat nu vanaf hcp 54 als officiële EGA-handicap geldt en niet vanaf 36. De term ‘Clubhandicap’ vervalt. Daarnaast vervalt het ‘sterretje’. Lees verder het document.