Spelen

  • De te gebruiken bal en clubs moeten van een merk en type zijn, zoals omschreven door de R&A.
  • Tenzij anders bepaald, worden alle wedstrijden door de dames van de rode tees gespeeld en door de heren van de gele tees.
  • De wedstrijdleider staat het gebruik van de handicart alleen toe als deze vanaf het begin van de wedstrijd in gebruik is genomen en dan alleen door handicartkaarthouders. Zie Appendix Wedstrijdreglement  Deel C vervoer.
  • Een speler die in een wedstrijd herhaaldelijk onnodig oponthoud veroorzaakt wordt gestraft:
  • eerste overtreding, matchplay: waarschuwing, strokeplay: één slag.
  • tweede overtreding, matchplay: verlies van hole, strokeplay:  twee slagen.
  • daaropvolgende overtreding, matchplay: diskwalificatie, strokeplay: diskwalificatie.
  • Wanneer het spel door de WL wordt stopgezet voor een gevaarlijke situatie (b.v.onweer, wervelstorm,enz.),mogen de spelers- in een partij of een groep- die zich tussen het spelen van twee holes bevinden, het spel niet hervatten voordat de WL hiertoe opdracht heeft gegeven. Spelers die bezig zijn een hole te spelen moeten het spel onmiddellijk onderbreken. Indien een speler het spel niet onmiddellijk staakt, moet hij worden gediskwalificeerd. De spelers dienen zich zo spoedig mogelijk, doch zo snel als hun eigen veiligheid dit toestaat, te melden bij de WL alwaar verdere informatie zal worden verstrekt.
    Stopsignaal: lange toeter, startsignaal: luiden van de bel.

Onweer

 De volgende signalen worden gebruikt:
Het spel onderbreken:
Eén aanhoudende toon van een sirene.
Het spel hervatten:
Het luiden van de bel.