Starten

 • De startlijst voor een wedstrijd ligt de avond voor de wedstrijddag vanaf 18.00 uur in de hal van het clubhuis ter inzage en via Telegolf. Spelers die op de reservelijst staan dienen zelf te informeren of zij meespelen en dienen zich beschikbaar te houden tot op de wedstrijddag.
 • Spelers zijn verplicht om zich uiterlijk een half uur voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdleider voor het in ontvangst nemen van hun scorekaart en dienen 5 minuten voor hun starttijd op de afslagplaats aanwezig te zijn.
 • Het inschrijfgeld voor een wedstrijd dient te worden voldaan bij het in ontvangst nemen van de scorekaart.
 • Als men zonder afzeggen niet verschijnt voor een wedstrijd, georganiseerd door de wedstrijdcommissie, krijgt men een waarschuwing. Dat is een soort gele kaart, die een jaar van kracht blijft. Bij herhaling wordt men uitgesloten voor 2 wedstrijden, door de commissie te bepalen. Bij meerdere herhalingen worden passende maatregelen getroffen. Het inschrijfgeld blijft men verschuldigd.
 • Als op de wedstrijddag de baan gesloten is, gaat de wedstrijd niet door. Men kan dit zien op de website, de spelers ontvangen géén persoonlijk bericht, zij dienen dit zelf in de gaten te houden.
 • Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze) overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.
  • Noot 1: een afstandsmeter die ook helling/”slope”/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.
  • Noot 2: een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijv. over de stok voor de volgende slag) is niet toegestaan, zelfs niet als deze optie is uitgeschakeld.
  • Noot 3: voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, wordt verwezen naar de Etiquette. (telefoon op de baan stil; alleen gebruiken voor noodsituaties)
 • Straf voor het gebruik van een afstandsmeter die niet is toegestaan: Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

Het wedstrijdreglement bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden via de linkjes hieronder. Indien gewenst, is hier het  wedstrijdreglement te downloaden.