Well Done voor Marieke en Melvin

Tijdens de goedbezochte nieuwjaarsreceptie zijn traditioneel de Well Done trofeeën uitgereikt.  De kersverse voorzitter Roderick Bredero had gloedvolle woorden over voor Marieke Hardeman en Melvin de Boer.

Marieke heeft een geweldige sportieve prestatie neergezet doordat zij niet alleen clubkampioen Matchplay is geworden, maar ook kampioen van Overijssel. Marieke benadrukte in haar dankwoord dat heus niet iedereen single-handicapper hoefde te worden, maar wel sportieve vooruitgang moest nastreven.

Over Melvin kon Roderick natuurlijk vele verdiensten benoemen. Al jaren zet Melvin zich in voor de ‘Vrienden van Driene’ en hij drukt op een onnavolgbare wijze zijn stempel op de woensdagavond. Maar ook is Melvin de motor achter diverse activiteiten bij Driene met als memorabel hoogtepunt het mede-organiseren van het fairway dinner tijdens het lustrumjaar. Daarbij heeft hij posters en menukaarten ontworpen, voor de entourage gezorgd en nog veel meer en dat allemaal in de luwte. Maar ook is Melvin zeer actief op de sociale media waardoor hij Driene bij voortduring  positief ‘op de kaart’ zet en daarmee fantastische PR levert.

Marieke en Melvin: WELL DONE