Wedstrijd Nieuwe leden

Op maandag 11 juli is een wedstrijd georganiseerd voor een aantal nieuwe leden. Het was een gezellige groep die in 4 flights de baan op ging. Elke flight werd begeleid door een lid van de wedstrijdcommissie. Het was prima weer en de ballen gingen lekker over de baan. Het ging om het plezier en elkaar als nieuw lid te ontmoeten en dat is goed gelukt. Na afloop was de uitreiking van de prijzen die vol vuur gedaan werd door Lidy Gerritsen.