Handicarts

De “Stichting Handicart” stelt op basis van een bruikleenovereenkomst vier handicarts ter beschikking aan Golfclub Driene, zodat tijdelijk of permanent minder valide golfers het golfspel kunnen blijven beoefenen.

Werkwijze

Minder valide golfers kunnen via internet een gebruikerskaart (pas) aanvragen op de site van Stichting Handicart (www.handicart.nl); een medische verklaring is noodzakelijk. Een tijdelijke pas is ook mogelijk.

Na ontvangst van de kaart (het pasje) kan een handicart gereserveerd worden via: portal.mijnhandicart.nl. Eenmaal op de golfbaan moet de reservering bevestigd en betaald worden d.m.v. het pasje en de terminal, die in de hal staat naast de computer van Proware. Via de telefoon kan ook de QR code worden gescand.  De betaling wordt automatisch geïncasseerd.

Gebruikerskaart

Pashouders kunnen bij vrijwel alle golfclubs in Nederland gebruik maken van een handicart tegen landelijke uniforme tarieven. Niet kaarthouders kunnen alleen gebruik maken van een handicart als er een handicart vrij is. Pashouders gaan voor.

Tarieven per ronde van 9 of 18 holes

Eén kaarthouder € 4,50
Twee kaarthouders in één kar € 9,–
Kaarthouder met een niet kaarthouder € 13,-
Niet kaarthouders per kar € 25,–

Landelijke Stichting Handicart

HandicartLandelijke Stichting Handicart bestrijdt de kosten voor een Handicart uit giften, donaties en gebruikersvergoedingen.

Kaarthouders doneren als gebruiker  € 50,– per jaar aan de Stichting.
Donateurs ondersteunen gemiddeld de Stichting jaarlijks met een donatie van € 25,–.

Nieuwe donateurs zijn nodig. Zij kunnen zich aanmelden  rechtstreeks via www.handicart.nl. En vergeet niet hierbij Golfclub Driene te vermelden.

Contactpersoon Golfclub Driene: Hetty Maissan 06 2505 3619.