Handicarts

De “Stichting Handicart” stelt op basis van een bruikleenovereenkomst vier handicarts ter beschikking aan Golfclub Driene, zodat tijdelijk of permanent minder valide golfers het golfspel kunnen blijven beoefenen.

Tijdig reserveren via 074 – 250 84 66 (na 11 uur)

De clubconsul is de schakel tussen Golfclub Driene en de stichting Handicart.

Werkwijze

Minder valide golfers (in bezit van het GVB) kunnen, via de clubconsul, een gebruikerskaart aanvragen bij de Stichting Handicart; een medische verklaring is noodzakelijk. Na afgifte van een incassomachtiging van € 10 ontvangt men na ca. 10 dagen de gebruikerskaart.

Gebruikerskaart

Kaarthouders kunnen bij vrijwel alle golfclubs in Nederland gebruik maken van een Handicart tegen landelijke uniforme tarieven. Niet kaarthouders kunnen alleen gebruik maken van een Handicart indien kaarthouders geen aanspraak maken.

Tarieven per ronde van 18 of 9 holes

Eén kaarthouder € 4,–
Twee kaarthouders in één kar € 8,–
Kaarthouder met een niet kaarthouder € 12,–
Niet kaarthouders per kar € 25,–

Wedstrijden

Tijdens wedstrijden mag de handicart uitsluitend worden gebruikt door spelers met een officiële gebruikerskaart.

De handicartconsuls zijn:

  • Els Dekkers
  • Guus Droppers

Jaarlijks vindt een handicartwedstrijd plaats op Golfclub Driene. De opbrengst hiervoor komt geheel ten goede aan de Stichting Handicart.

Landelijke Stichting Handicart

HandicartLandelijke Stichting Handicart bestrijdt de kosten voor een Handicart uit giften, donaties en gebruikersvergoedingen.

Kaarthouders doneren als gebruiker gemiddeld € 50,– per jaar aan de Stichting.
Donateurs ondersteunen gemiddeld de Stichting jaarlijks met een donatie van € 25,–.

Nieuwe donateurs zijn nodig. Zij kunnen zich aanmelden bij de clubconsul of rechtstreeks via www.handicart.nl. En vergeet niet hierbij Golfclub Driene te vermelden