Vereniging

Via Telegolf kan:

– worden ingeschreven voor wedstrijden
– ledengegevens worden nagezocht
– vergaderstukken worden bekeken

LEDEN HEBBEN TOEGANG TOT TELEGOLF

Klik op de button

Vrijwilligers en commissies

De Golfclub kent meer dan honderd vrijwilligers die in allerlei varianten de club ondersteunen. Het betreft leden van de commissies, maar ook personen die regelmatig bos- en tuinactiviteiten verrichten in de zogenaamde ‘Bosploeg’. Het tekent het verenigingsleven van Golfclub Driene dat zoveel leden actief willen zijn. Klik hier of rechts op ‘Commissies’ voor meer informatie over de samenstelling van de vereniging.

Historie

De Vereniging ‘Golfclub Driene’ is op 5 juli 1993 opgericht, maar kent feitelijk een veel langere voorgeschiedenis. De club is nog redelijk jong, maar de baan behoort tot een van de oudsten van Nederland.
In 1926 werd als achtste golfclub in Nederland de ‘Twentsche Golf Club’ opgericht. Een aantal leden van deze club besloot echter in 1988 dat de tijd rijp was voor een 18-holes baan. Deze werd verwezenlijkt op een terrein in Ambt Delden.
Een aantal leden van de Twentsche had geen behoefte te verhuizen en deze leden richtten in datzelfde jaar de ‘Vereniging Vrienden van de Golfbaan in Driene’ op. Vanuit deze club van vrienden is in 1993 de Golfclub Driene ontstaan.
Golfclub Driene staat bekend als een gezellige informele club met een prachtige baan en sinds 2007 ook met een mooi onder architectuur verbouwd clubhuis.

Lid worden of kennismaken