Sponsors en Vrienden van Driene

Golfclub Driene mag zich verheugen in de bereidheid van een aantal organisaties hun naam aan onze club te verbinden. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Belangeloze inzet

Enkele bedrijven ondersteunen ‘om niet’ de Golfclub Driene door de inzet van hun expertise en werkuren. Zie verder bij ‘Belangeloze inzet’.

Sponsor of vriend worden?

In het menu hiernaast via ‘onze sponsors’ en via ‘Vrienden van Driene’ een overzicht van onze sponsors en vrienden. Maar er is uiteraard ruimte voor nieuwe sponsors en vrienden. Voor belangstellenden ligt op de club een pakketje klaar. Dit pakket kan worden ook worden aangevraagd via een mailtje naar info@golfclubdriene.nl.
Voor onze sponsors is het tevens mogelijk om via één of meer bedrijfslidmaatschappen volwaardig lid van de golfclub te worden. Zie voor een overzicht onze sponsorflyer.

Sponsors kunnen ook deelnemen aan de bedrijvencompetitie. Deze bestaat uit vier 9 holes wedstrijden op een vrijdagmiddag. Zie de pagina ‘Bedrijvencompetitie’. Zie ook een voorbeeld van een geslaagde dag op de pagina met een fotoverslag.