Plaatselijke regels

● Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
● Aangepaalde bomen en jonge aanplant zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regels 24-2b .
● Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauw gemarkeerde palen. Indien er sprake is van belemmering is de speler verplicht deze te ontwijken volgens regel 25-1b.
● Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van kunstmatig verharde paden en wegen.
● Indien er sprake is van een belemmering door het veiligheidshek (Regel 24-2) op hole 4/13, dan moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering worden bepaald aan de fairwayzijde van hole 4/13
● Een bal die de als buiten de baan gedefinieerde weg tussen hole 5 en 6 kruist en aan de andere kant van de weg weer op een deel van de baan komt te liggen is buiten de baan.
● Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 3n 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Overtreding van de Plaatselijke Regels bij:
> strokeplay: twee strafslagen
> matchplay: verlies van de hole
Ter verduidelijking van een bewogen bal op de green onder deze link een infographic.

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld: Helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering : apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding:
> Bij de eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; strokeplay – Twee slagen
> Bij volgende overtreding: Diskwalificatie

Plaatselijke regels 2018