Plaatselijke regels

● Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
● Aangepaalde bomen en jonge aanplant zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 2.4) moet de speler die belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.
● GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop  of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
● Alle paden en wegen zijn integrale onderdelen van de baan met uitzondering van kunstmatig verharde paden en wegen.
● Indien er sprake is van een belemmering door het veiligheidshek (Regel 16.1) op hole 4/13, dan moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering worden bepaald aan de fairwayzijde van hole 4/13
● Een bal die tot stilstand komt op of voorbij de weg tussen hole 5 en hole 6 is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.
● Bij het ontwijken van een verkeerde green omvat de verkeerde green ook de voorgreen binnen 2 clublengten van de rand van de green. Dit betekent dat bij het handelen volgens regel 13-1f bij het bepalen van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, zowel de green als het aangegeven deel van de voorgreen volledig ontweken moet worden.
● Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is bij hole 3 of 12, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie de website van Golfclub Driene, pagina van de handicap & regelcommissie, document Nederlandse publicatie plaatselijke regels, item E5 voor de volledige details van deze plaatselijke regel.
● Straf voor overtreding van de plaatselijke regels is de algemene straf (regel 1.3)

Plaatselijke regels 2019 (rev 1)

Plaatsen in de winter

In het regelboekje is geen apart hoofdstuk gewijd aan winterregels. We hebben het dan ook eigenlijk over regels waarmee je in winterse omstandigheden vaak te maken krijgt. Maar er is één regel die wel te beschouwen is als een echte winterregel: plaatsen. Het is in feite een local rule (plaatselijke regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. De regel geldt van november t/m maart.