Standing

1.    Greenkeepers hebben altijd voorrang. Wacht met slaan tot zij buiten bereik zijn, of zodra zij een teken geven dat u kunt spelen. Zwaailicht “aan” op de tractor betekent dat u mag slaan.

2.    Officiële wedstrijden en de NGF competitie hebben voorrang. Bij een wedstrijd van alle tees een kwartier voor aanvang de baan verlaten. Bij een wedstrijd van de 1ste tee mag u tot een ½ uur vóór aanvang afslaan.
Als de deelname aan een wedstrijd het toelaat mag u, in overleg met de wedstrijdleiding, vrij spelen. Echter laat altijd één hole voor en achter vrij tussen u en de groepen van de wedstrijd.

3.    Vanaf 1 maart tot aan de invoering van de wintertijd hebben voorrang deelnemers aan de:
● dinsdag damesmiddag (12.00 – 16.45 uur)
● dinsdagavondopstap (16.45 – 19.00 uur)
● woensdag herenmiddag (12.30 – 16.30 uur)
● woensdagavondopstap (17.30-19.30 uur)
● donderdagochtend mixed (9.30 – 12.00 uur)
● De donderdagavond opstap heeft een gereserveerde starttijd van 16.30 tot 17.30 uur. Gedurende die tijd hebben zij standing om aaneengesloten te kunnen starten.
4.    Verder gelden de volgende algemene regels om de speelsnelheid te bevorderen:

● Standing wordt bepaald door de speelsnelheid en het vermogen aansluiting te houden bij de voorgaande groep, ongeacht of het een 2-, 3- of 4-bal is.
● Afslaan op hole 6/15  heeft voorrang op afslaan op hole 7/16.
● Approachen op hole 9/18 heeft voorrang op afslaan op hole 1/10

5.    Men heeft nooit standing als:
● Niet op de 1ste tee wordt gestart (tenzij op aanwijzing).

6.    Voor de startvolgorde buiten de wedstrijden gebruik maken van de van de ballengoot.

Hoofdgreenkeper
Greenkeeper