Aanwijzigingen voor onze gastspelers

Gastspelers dienen zich tussen 10.30 uur en 16.30 uur te vervoegen bij de bar om daar de greenfee te betalen. Daarbij dient het NGF-pasje te worden getoond om het juiste bedrag te kunnen vaststellen. Gastspelers dienen minimaal HCP 45 te hebben. De gastspeler krijgt vervolgens een kaart die aan de golftas moet worden bevestigd.

Als bij een vroege start de bar nog gesloten is,  doet de gastspeler zijn/haar NGF –pasje in de daarvoor bestemde brievenbus aan de linkerzijde van de deur van het clubhuis. De dienstdoende marshal zal na aankomst de brievenbus legen en tijdens zijn/haar ronde melden dat hij/zij het pasje heeft aangetroffen. De gastspeler kan na afloop van zijn/haar ronde het pasje terugkrijgen bij de marshal na betaling van de greenfee bij de bar. Als de gastspeler vergeten is zijn pasje in de brievenbus te doen, zal de marshal onze werkwijze uitleggen en de gastspeler vragen om zijn/haar pasje.

Gastspelers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de marshal op te volgen. Als de gastspeler geen greenfeekaart dan wel NGF pasje kan laten zien dan is hij/zij verplicht zijn naam en adres en evt. golfclub waar het pasje is uitgegeven, aan de marshal op te geven.

De marshal is gerechtigd de gastspeler niet op de baan toe te laten dan wel van de baan te verwijderen, indien hij/zij zich niet aan bovenstaande instructies houdt.

Het bestuur van Golfclub Driene