Gedragsregels Golfclub Driene

Aangezien wij nog heel lang samen met u van deze baan willen genieten, verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande aanwijzingen op te volgen:
● Alstublieft in de baan geen telefoongesprekken, met uitzondering van calamiteiten.
● Repareer uw pitchmark op de green en sta niet te dicht op de hole, dan blijven onze greens in goede conditie.● Bunkers aanharken, graag ook naar de green toe (dus heen en weer harken).
● U “reserveert een starttijd” door uw balletje in de ballengoot (bij de oefengreen) te doen. De volgorde van de balletjes in de ballengoot bepaalt de startvolgorde. Als u aan de beurt bent, vergeet u dan niet Uw balletje mee te nemen!
● Ritsen: Bij afslaan op hole 1 hebben de spelers, die approachen of putten op de green van hole 9/18, voorrang en mogen niet gehinderd worden. Wacht u daarom alstublieft bij de ballengoot. Spelers op hole 9 hebben voorrang op de spelers bij de ballengoot en mogen door naar hole 10. Daarna mag de eerst volgende van de spelers van de ballengoot. Hierna volgen weer spelers van hole 9. Etc.
● Hole 3/12: Loop nooit van de green 3/12 over het bruggetje bij hole 1/10 naar het clubhuis. Dit is heel gevaarlijk, omdat er juist kan worden afgeslagen van hole 1/10. Ga via het pad binnendoor langs hole 4/13 naar het clubhuis. Let bij de afslag van hole 1/10 wel op.
● Hole 5/14: Loop niet over de afslag van hole 5 naar de afslag van hole 14, maar volg het gemaaide pad.
● Hole 5/14: Belandt de bal in de beek ga dan verder met een andere bal, aangezien de bal niet vanaf de hoge(fairway.)zijde uit de beek gehaald mag worden, i.v.m. het kwetsbare talud. Nadat u uitgeholed heeft kan vanaf de greenzijde naar uw bal gevist worden.
● Hole 9/18, bij nadering van de green:indien u stopt met spelen,zet uw kar dan aan de kant van het clubhuis; indien u verder spelt, zet dan uw kar bij de afslag van hole 10.

onweer

KLIK HIER over hoe te handelen bij onweer.

Wij danken u voor de medewerking en

wensen u veel speelplezier op onze baan.