Etiquette

Aanvullend op de algemeen bekende etiquette regels vragen wij uw extra aandacht voor het volgende.
● In principe in de baan geen telefoongesprekken
● Bij voorkeur wachten met starten bij de ballengoot bij de oefengreen, totdat spelers op hole 9/18 geapproached hebben. Bent u reeds op de 1e tee, sta dan stil en laat duidelijk zien dat u naar de spelers op hole 9/18 kijkt. Zij kunnen dan met een veilig gevoel hun approach slaan.
● Wacht met slaan totdat de spelers voor u buiten bereik zijn
● Greens zijn het meest besproken onderwerp in ieder clubhuis. Herstel dus minimaal één pitchmark per green en sta niet te dicht bij de hole, dan blijven onze greens in goede conditie.
● Loop nooit van hole 3/12 via het bruggetje langs hole1 naar het clubhuis. Dit is heel gevaarlijk, omdat precies van hole 1/10 kan worden afgeslagen! Gebruik het pad binnendoor ‘langs’ hole 4.
● Wacht met oversteken op het pad van hole 4/13 (vanaf en naar de parkeerplaats) en dat van hole 5/14 (van en naar de Driving Range) tot de flight heeft afgeslagen.
● Loop niet over de afslag van hole 5 naar die van hole 14. Hier is een pad voor u gemaaid.
● Wanneer u de green van hole 9/18 nadert. Als u van plan bent te stoppen, zet u uw kar aan de kant van het clubhuis. Als u verder speelt vanaf hole 10, dan zet u uw kar bij de afslag van hole 10.
● Voorkom slowplay, de nummer 1 ergernis van golfend Nederland:
● Speel zonder oponthoud. Sta klaar wanneer het uw beurt is om te slaan.
● Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld. Vul de scorekaart pas in wanneer u bij de volgende tee bent aangekomen.
● De bal van een medespeler goed nakijken voorkomt lang zoeken.
● De bal oppakken zodra u niet meer kunt scoren
● Doorlaten als een bal niet direct te vinden is (dus niet pas na 5 minuten) of als u geen aansluiting meer heeft bij de voorgaande groep.

Meestal

BIJ NOOD

EERST 112

dan de Marshal 06 436 44000. Dit nummer staat ook op de scorekaart. Als de Marshal niet bereikbaar is, het clubhuis bellen 074 250 8466.

Telefoon in de baan
In het kader van de veiligheid is het toegestaan in de baan per flight één mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Dat voorkomt dat in het geval van nood eerst de telefoon moet worden aangezet.