Spelvormen

strokeplay
Per hole wordt het aantal slagen geteld. Na 18 holes noteert de speler een (bruto) totaalscore. Na aftrek van de playing handicap ontstaat de netto score.

stableford
Per hole krijgt de speler punten, rekening houdend met het aantal handicapslagen. Bij 1 slag boven netto par krijgt men 1 punt, bij netto par 2 punten, bij een slag onder netto par 3 punten en bij 2 slagen onder netto par 4 punten, enz.

matchplay
De speler geeft het volledige verschil in handicap aan slagen aan de speler met de hoogste EGA handicap. Bij foursome matchplay is dat de helft van het verschil van de som van de handicaps. Het maximum aantal slagen dat gegeven kan worden is 18. Op de scorekaart staat vermeld op welke holes de slagen vallen (volgens de stroke-index). Elke hole levert een + , – of 0 op.

tegen par
Wanneer een speler minder slagen dan netto par over een hole speelt, dan wint hij de hole (+). Bij netto par speelt hij gelijk (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij de hole (-).

vossenjacht
Een par wedstrijd waarbij een speler fungeert als vos. De vos start als eerste. De rest van het veld speelt tegen de vos, zij noteren na elke hole hun bruto score. In het clubhuis worden de scores van de vos bekend gemaakt waarna de spelers per hole bepalen hoe men tegen de vos heeft gescoord (+, 0 of -). Het is niet toegestaan vooraf informatie te vergaren of te geven over de score van de vos. Bij overtreding volgt diskwalificatie.  Eventueel kan de vos zijn/haar score op elke hole ook achterlaten in een envelopje dat bevestigd is aan de vlag. In dat geval bepalen de spelers direct na elke hole hun score tegen de vos.

foursome
Een wedstrijd (strokeplay of stableford) waarbij 2 spelers 1 bal spelen, die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslagplaats wordt om beurten afgeslagen.

greensome
Een wedstrijd (stableford of strokeplay) waarbij 2 spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.

chapman greensome
Twee spelers spelen als partner. Beide spelers slaan op elke hole af en doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal zij de hole om beurten uitspelen. Een speler slaat nooit 2x achtereen zijn/haar eigen bal.

eclectic
Een strokeplay wedstrijd over 18 holes. De speler kiest na afloop van de ronde: de twee beste scores gemaakt op de par 3  holes, de twee beste scores gemaakt op de par 5 holes en de vijf beste scores gemaakt op de par 4 holes.

four ball better ball (FBBB)
In een FBBB spelen 2 spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste netto score van de partner is score voor de hole.

texas scramble of superball
Teams van 3 of 4 speler spelen elk hun bal. Na elke slag wordt de beste bal gemerkt en ieder speelt vanaf dat punt verder totdat er uitgeholed is.

vlaggenwedstrijd
Een strokeplaywedstrijd waarin iedere speler of ieder team een aantal slagen krijgt toegewezen, gelijk de handicap. Daar waar de laatst toegwezen slag eindigt, plaatst men de vlag. Winnaar is de speler of het team dat de vlag het ‘verst’ weet te plaatsen. Bij deze spelvorm is het mogelijk dat er minder of meer dan 18 holes worden gespeeld.

touwwedstrijd
Iedere speler of elk team krijgt een stuk touw dat zoveel meter lang is als de playing handicap. Met het touw kan de bal verplaatst worden zonder dat het slagen kost.

cross country
Een strokeplaywedstrijd die men niet over de normale 18 holes speelt, maar over een parcours kris kras over de baan.

Amerikaantje
Wanneer een groepje van drie of vier personen samen willen golfen kunnen zij besluiten om ‘Amerikaantje’ te spelen. Bij deze spelvorm zijn er per hole 6 punten te verdelen. De beste op een hole krijgt 4 punten, de tweede 2 punten. Bij een gelijke score worden de punten verdeeld, als twee spelers dus als beste een gelijke score hebben, krijgen beide spelers 3 punten.
Wanneer er 2 personen onder als tweede eindigt op een hole worden de punten ook gedeeld en krijgt de nummer 1 zijn 4 punten en de 2 nummers twee beide 1 punt.
Amerikaantje is dus puur bedoeld voor een vriendschappelijk partijtje golf.