De Herencommissie organiseert en coördineert de wedstrijden op de woensdagmiddag. (12.30 – 16.00 uur) Deze wedstrijden staan open voor heren die sportiviteit met gezelligheid willen combineren en een HCP hebben van minimaal 36. Het deelnemersbestand van de herenmiddag van Driene bestaat uit zo’n 70 deelnemers. Van iedere wedstrijd wordt een sfeerverslag met foto’s op de website geplaatst
Gedurende het seizoen worden vele verschillende wedstrijden gespeeld o.a. wordt er gestreden om de Henny Jordaan Memorial Tankard.
Er vinden diverse uitwisselingen plaats met andere golfclubs in binnen- en in buitenland. Natuurlijk spelen de heren ook in ‘the Battle of the Sexes’ tegen de vrouwelijke counterparts. Tevens wordt er een keer gespeeld tegen de ondernemende woensdagavond “opstappers”.
Een van de hoogtepunten in het herenmiddag golfseizoen vormen wel de 3 dagen waarop gestreden wordt om de Rydercup. Een strijd tussen de ‘original’ Tukkers en de ‘Rest of the World’ (-de import-) Na deze 3 dagen wordt de ‘strijdbijl’ weer voor een jaar begraven.
De goed bezette Vossenjacht vormt samen met het rumoerige, humorvolle en smakelijke Captainsdinner de afsluiting van dit drukke golfseizoen.

Verslagen van de herenmiddag

Van alle wedstrijden werd t/m 2020 een verslag gemaakt en bijbehorende foto’s gepubliceerd. Met ingang van 2021 zal slechts af en toe iets worden gepubliceerd.