De commissies van Golfclub Driene

De bijna honderd vrijwilligers zijn op allerlei fronten actief. Het bestuur heeft veel werkzaamheden gedelegeerd aan commissies. Vanuit het bestuur is ieder bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie met een aantal commissies. Het menu rechts toont de samenstelling van de vereniging en doorklikken geeft inzicht in de werkzaamheden van een commissie.