Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de sponsors en de adverteerders. De leden van de commissie gebruiken hun netwerk om nieuwe sponsors te benaderen. Daarbij is de hulp van de leden wenselijk.
Sponsoring valt onder de Stichting tot exploitatie Golfclub Driene. De vereniging betaalt speelrecht aan de Stichting en de bijdragen van de sponsors maken het mogelijk dat de exploitatie mogelijk is. Sponsors zijn gerechtigd sponsorlid te worden van de Vereniging. Zij (hun bedrijf) betalen lidmaatschap en zijn verder volwaardig lid. Omdat het lidmaatschap door hun bedrijf wordt betaald, dienen de sponsorleden wel zelf deze ‘inkomsten’ in hun belastingaangifte te verwerken.