Bridgen bij Driene

Een aantal keren per jaar organiseert de bridgecommissie een bridgedrive. De drives vinden in een gezellige sfeer plaats. De uitslagen worden via de computer berekend. Een speciaal evenement is de jaarlijkse GCD-Triathlon. Golfen – Culinair – Drive.

Ook in de winter zal er weer gebridged worden bij onze Golfclub, zoals gebruikelijk starten we weer in oktober, op elke derde vrijdag van de maand om 13.30 uur. Van elk bridge-duo dient 1 persoon lid te zijn van onze Golfclub
Het bestuur van GCD heeft toestemming gegeven om met eigen bridge-mate kastjes te gaan werken, de daarmee gepaard gaande aankoopkosten zijn betaald door de stichting en zullen over een aantal jaren worden terugbetaald uit de inschrijfgelden. De opzet van de bridgemiddagen blijft in grote lijnen hetzelfde als voorgaande jaren.
Het inschrijfgeld is aangepast naar € 5,00 per persoon en zal worden gebruikt voor de terugbetaling van de aangeschafte kastjes, het onderhoud van de kastjes en prijzen voor die middag.
Er zullen 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld zonder pauze. De koffie of thee welke u bij de horeca bestelt, is voor eigen rekening.