De wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie regelt alle wedstrijden. Dat wil onder meer zeggen dat de commissie de jaaragenda opstelt. De wedstrijden die behoren bij de diverse vaste dagen worden echter door de bij die dagen behorende commissie geleid. Zo zijn de herencommissie, de damescommissie, de dinsdagavond en de donderdagmorgen voor eigen wedstrijden verantwoordelijk. De meeste van de overige wedstrijden, waaronder ook de bedrijfsdagen, worden door de wedstrijdcommissie geleid. Deze commissie kan altijd nieuwe leden gebruiken. Omdat de wedstrijdleiding meestal zelf niet meespeelt, is het prettig als deze taak wat kan worden verdeeld.
De wedstrijden worden op de website vermeld en als ze afwijken van de eerder gepubliceerde agenda ook op het publicatiebord naast de ingang van het clubhuis.

Onder de knop ‘Gasten’ zijn de afspraken met betrekking tot standing, etiquette en baanregels te vinden. Hieronder kunnen de betreffende pagina’s ook worden aangeklikt.

Standing

Etiquette

Plaatselijke regels