Overige commissies

Naast de in het menu rechts genoemde commissies kent Golfclub Driene nog de volgende commissies:

Commissie Nieuwe leden

De commissie Nieuwe Leden regelt dat nieuwe (proef)leden worden opgevangen en wegwijs worden gemaakt in de club. Periodiek is er ter kennismaking een bijeenkomst met recente nieuwe leden, de commissie en het bestuur.

Arbitragecommissie

De arbitragecommissie is de enige commissie die eigenlijk overbodig is. Althans, dat is de ideale situatie. Pas als zich binnen de club een situatie voordoet, waarvan alle betrokken partijen zeggen dat onafhankelijke arbitrage verstandig is, komt de commissie in actie.

Archiefcommissie

Commissie is een groot woord. Een lid is in overleg met het bestuur bezig het archief op orde te brengen. Dat betreft de officiële stukken, maar vooral ook zaken die voor het nageslacht bewaard moeten worden, zoals foto’s, speciale documenten en wat dan ook.

Clubhuis

Een lid ‘organiseert’ de in het club gevonden voorwerpen.

Bloemen

En als laatste, maar zeker niet de minst belangrijke groep leden, de bloemencommissie. Negen dames zorgen er gedurende het hele jaar voor dat er altijd verse bloemen in het clubhuis staan.

Acht dames

Acht dames

zorgen voor de bloemen