Baancommissie

De baancommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gehele terrein van de golfclub (niet de opstallen), met als hoofdaandachtsgebied de golfbaan en als nevenaandachtsgebieden het omringende groen, de waterlopen en de paden. De baan is door de NGF gekwalificeerd en is een essentieel onderdeel van de A-status van onze golfclub.

Het baanonderhoud wordt uitgevoerd door eigen greenkeepers, in overleg met de baancommissie, waarvan ook de hoofdgreenkeeper deel uitmaakt. Voor het onderhoud van het omliggende groen worden de greenkeepers geassisteerd door vrijwilligers van de vereniging, die zichzelf de “bosbende” hebben genoemd.Drie greenkeepers in historische kleding
Drie greenkeepers in historische kleding.

Op de foto drie greenkeepers in historische kleding ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de baan in 2012. Klik op de foto voor een vergroting.

De kwaliteit van de golfbaan is door de jaren sterk verbeterd door drainage en verschraling.

Gebruik makend van externe expertise wordt een lange termijnplan uitgevoerd voor verbetering van het omringende bos, waarbij systematische boomcontrole en -vernieuwing wordt toegepast om tot een evenwichtige en gevarieerde omgeving van de golfbaan te komen. Het terrein is gerangschikt onder de Natuurschoonwet, en de baancommissie waakt voor behoud en zo mogelijk verbetering van de aanwezige natuurwaarden.

Bosbende

Iedere eerste maandagochtend van de maand komt de bosploeg (ook wel bosbende genoemd) in actie. Iedereen is welkom en er zijn geen speciale vaardigheden vereist. Er moet best veel gebeuren rond en op de baan, er zijn dus vele handen nodig. De beloning is – naast veel dank van de overige leden – een stuk appeltaart bij de koffie!