Marshalcommissie

De marshals zien toe dat het spelen door de baan zonder problemen kan verlopen. Dat betekent dat zij opletten of de volgorde van afslaan, ook in relatie met de ’turn’ (spelers die na hole 9 naar hole 10 gaan)  goed verloopt. Ook zien zij toe dat de spelers de regels in acht nemen.

De marshals van Golfclub Driene zijn gastheren of gastdames en spelen geen politieagent. Vanzelfsprekend wordt van iedereen medewerking verwacht.
Marshals zijn aanwezig van maart tot en met november, als er geen officiële wedstrijden zijn. Zij zien er op toe dat wij allen gelijktijdig kunnen genieten van onze baan. Volg hun aanwijzingen dus altijd op. Tijdens drukke uren kunnen zij groepen samenvoegen of opsplitsen voor een betere doorstroming. Bij weigering de instructies op te volgen, zal de marshal u vragen de baan te verlaten. Het bestuur wordt hiervan in kennis gesteld.

Belangstelling?
Het team van marshals is niet snel te groot. Met andere woorden, aarzel niet om bij belangstelling voor dit werk contact op te nemen met een bestuurslid.