Kampioenschappen

Matchplay

Voor deze kampioenschappen geldt een afzonderlijk reglement. Het reglement is onder deze link te vinden.

Tijdelijk wedstrijdprotocol

In verband met de maatregelen rond corona geldt een tijdelijk Protocol wedstrijden Golfclub Driene 2021 versie 24-2.

Wedstrijdreglement

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastge­steld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en de baanregels van Golfclub Driene. De wedstrijdcommissie is de “committee”, zoals omschreven in de “Rules of Golf”. De wedstrijdleiding is WL.

De commissie stelt het wedstrijd-reglement vast waarvan de bepaling in de noot van regel 6-3 deel uitmaakt: bij overtreding van de bepalingen van het wedstrijdreglement of bij onsportief gedrag tijdens of na afloop van de wedstrijd (bijv. voortijdige onderbreking of beëindiging van het spel, weigeren de scorekaart in te leveren, etc.) kan de wedstrijdcommissie bepalen in welke mate straffen worden opgelegd.

De commissie heeft het recht om:
● af te wijken van de officieel op het wedstrijdprogramma c.q. de inschrijflijst vermelde starttijden, resp. sluitingstijden van inschrijving en wedstrijdvorm.
● in het belang van de wedstrijd de oorspronkelijke indeling van de spelers te veranderen;
● een wedstrijd af te gelasten, dan wel te staken;
● niet correct, onleesbaar of slordig ingevulde scorekaarten te weigeren;
● bepaalde wedstrijden van alle tees (All Tees) te doen starten;
● bij niet individuele wedstrijden (bijv. greensome etc.) degenen die het laatst hebben ingeschreven op een reservelijst te plaatsen wanneer er geen complete flight meer gevormd kan worden.

Het wedstrijdreglement bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden via de linkjes hieronder. Indien gewenst, is hier het  wedstrijdreglement te downloaden.