Deelnemen

 • De minimum eisen voor deelname aan wedstrijden staan vermeld op de wedstrijdkalender en de inschrijflijst.Gasten, dat zijn niet-clubleden, kunnen, na goedkeuring van de WL, aan clubwedstrijden meedoen indien zij aan de daarvoor vereiste voorwaarden voldoen. Wanneer het een bekerwedstrijd betreft, komt deze beker toe aan het clublid met de beste prestatie; gasten kunnen de beker niet winnen. Uitzonderingen op deze regel worden gemaakt tijdens de Golfweek, wanneer introducés dezelfde speelrechten als leden hebben; zij kunnen een trofee winnen, waarin hun naam wordt gegraveerd, doch kunnen deze trofee niet behouden. Gasten behoren alle qualifying scores, ook de No Returns, bij hun home-course in te leveren.Aan alle clubkampioenswedstrijden mogen alleen leden deelnemen
 • Om een prijs te winnen moeten zowel eigen leden als gasten in het bezit zijn van een actieve handicap. Men kan zonder actieve handicap wel deelnemen aan wedstrijden.
 • Aanvangstijden van wedstrijden staan vermeld op het wedstrijdprogramma en op de inschrijflijst via Telegolf.
 • Speciale bepalingen voor wedstrijden worden gepubliceerd op het wedstrijdprogramma en /of de inschrijflijst via Telegolf.
 • Het is verboden gebruik te maken van mobiele telefoons tijdens een wedstrijd. In noodgevallen is dat uiteraard toegestaan.
 • De WL kan een wedstrijd afgelasten door dit bekend te maken op de startlijst en via Telegolf.
 • Leeftijden:
  Senioren wedstrijden: dames moeten minimaal een dag voor de wedstrijd 50 jaar zijn, heren 55 jaar.
 • Jeugdwedstrijden met een leeftijdsgrens: spelers die in dat jaar de max. leeftijd bereiken of jonger zijn, mogen meedoen.
 • Bij jeugdwedstrijden of wedstrijden waaraan jeugd mag deelnemen, mogen ouders niet als caddie optreden.

Het wedstrijdreglement bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden via de linkjes hieronder. Indien gewenst, is hier het  wedstrijdreglement te downloaden.

Deelnemen