Scores

 • De scorekaart dient duidelijk leesbaar ingevuld te worden. Bij strokeplay-wedstrijden tevens onder vermelding van het aantal stablefordpunten (ter bepaling van de exact handicap).
 • De speler dient na afloop van de ronde, nadat hij de green van de laatste gespeelde hole heeft verlaten, binnen 15 minuten aan de wedstrijdtafel zijn scorekaart in te leveren.
 • De wedstrijdleiding bepaalt de winnaar aan de hand van de behaalde scores.

De winnaar.

 • bij matchplay-wedstrijden wint de kant die leidt met een aantal holes groter dan het aantal nog te spelen holes. Bij een gelijke stand verlengt de wedstrijd-commissie de ronde met zoveel holes als nodig zijn voor het winnen van de partij, op voor deze wedstrijd geldende volgorde van de holes.
 • bij strokeplay-wedstrijden geldt de laagste netto score. Bij gelijke uitslag zijn de beste netto scores van de laatste 9, resp. 6, resp. 3, resp.1 hole(s) bepalend.
 • Bij stablefordwedstrijden geldt het hoogste aantal behaalde stablefordpunten. Bij gelijke uitslag geldt het hoogste aantal stbfdpunten over de laatste 9,6,3,1 hole(s).
 • bij wedstrijden die starten van alle tees wint, bij gelijke eindscores, degene met de beste netto scores over de laatste 9,6,3,1 hole(s).
 • Met “de laatste 9 holes” worden ALTIJD de  holes 10 t/m 18 bedoeld; als er dan nog geen beslissing is gevallen, wint degene met de laagste EXACT handicap.
 • bij wedstrijden zonder verrekening van handicap en gelijk resultaat na 18 holes, wordt  doorgespeeld: de “sudden death play-off”, op voor deze wedstrijd geldende volgorde van de holes.
 • Indien bij een str.play wedstrijd meerdere spelers de sudden death play-off spelen is de winnaar hiervan eerste, de overige spelers gedeeld tweede.
 • Indien een finale of de play-off van een finale t.g.v. weers- of baanomstandigheden of duisternis niet (uit)gespeeld kan worden, kent de m.play wedstrijd 2 winnaars en de str.play wedstrijd zoveel winnaars als meedoen aan de finale/play-off.

Het wedstrijdreglement bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden via de linkjes hieronder. Indien gewenst, is hier het  wedstrijdreglement te downloaden.