Terug naar de basis wedstrijd

Dertig leden hadden zich ingeschreven voor de “terug naar de basis”wedstrijd, waarbij uitsluitend gebruik mocht worden gemaakt van drie ijzers en een putter. Feitelijk was deze contest speciaal uitgeschreven voor de heer Siemerink, die kort daarvoor een complete nieuwe set ijzers had ingekocht van onbekende origine.
De wedstrijdleiding had voor verwarring gezorgd ten aanzien van de starttijd opdat/zodat eenieder op tijd aanwezig was. De discussie over de definitie van ijzers (geen kunst- of hulpmiddelen, geen met lucht gevulde koppen, geen hybride – want geen vlees of vis -, geen troubleshooters) werd in de kiem gesmoord.
Op de rustige herfstmiddag werd het voor iedereen al snel duidelijk dat het instrumentarium te gebrekkig was om met enige zekerheid het balletje in het gaatje te krijgen. Bij de heer Siemerink was er sprake van voldoende zekerheid om met geen mogelijkheid dit proces te bewerkstelligen, te wijten aan de obscure ijzers. De definitie van ijzers zal volgend jaar worden herzien.
Enfin, de uitslag dan maar, hoewel niemand hiermee te koop wil lopen. De longest: Rolf von Geldern, de neary (en enige birdie): Joop de Jong (tevens zijn enige goede slag, volgens hem en ons). De heren Gelevert ( eerste), Lamers en Groothuis ( tweede en derde), met resp 31, 30 en 30 Stablefordpunten worden vermeld als minst slechte spelers.
Nadien, onder het genot van twee bitterballen en drie graden kaas, werd er nog uitvoerig gesproken over de definitie van ijzers, waardoor de verwarring nog groter werd.
Allen gingen desalniettemin welgemoed naar huis, op één na.

De enige birdie = neary.

Investeren in ijzers levert een bijzondere plek op..