De HJ1 shoot out

De heren Siemerink en Gelévert waren niet in staat, ondanks het grote aantal wedstrijden, tot een vergelijk te komen wie de winnaar van de HJ1 beker 2018 zou zijn, zodat de oplossing voor de hand lag om een shoot out te organiseren. Aldus geschiedde op hole 14, voorafgaand aan de laatste Ringer wedstrijd, onder het toeziend oog van 32 leden.
Na een interessante slagenwisseling, waarbij het publiek zich niet onbetuigd liet, werd Ben Gelévert de finale winnaar; Samen met Hans Buma (winnaar HJ2 beker) zal hij / zullen zij bij de laatste wedstrijd de blinde vos (sen) zijn. Een uiterst zeldzame diersoort.

De zevende Ringer

Over de Ringerwedstrijd kunnen we kort zijn; schrijver dezes raakte meer de planeet dan de bal, hetgeen overigens voor de hand ligt, gezien het verschil in omtrek van beide bollen.
Hij werd enthousiast daarbij gesteund door zijn flightgenoten, die met grote regelmaat een goedgelijkende imitatie gaven. Kijkend naar de uitslag, kan dat evenzeer gezegd worden over de overige deelnemers.
De uitzonderingen hierop: Jan Gerritsen (Stb 42), Freek Hakvoort (Stb 39) en Karel Snijders (Stb 34 ex aequo met twee anderen , maar veel beter in de eerste 9 holes). Vogels waren er in overdrachtelijke zin voor de heren Wiggers, van der Veen en von Geldern.
Een neary voor Ben Gelévert, die kennelijk niet in staat was een birdie te verzilveren (ruim 20 cm). En dan het fenomeen Brederode, die normaliter in staat is ballen te slaan via de ozonlaag naar – op zijn gunstigst – de belendende holes, maar nu de longest drive op hole 16 sloeg. Het moet voor hem en het thuisfront toch een unieke ervaring geweest zijn!
De winnaar van de Ringercompetitie, die volgende week als zodanig zal worden gehuldigd, is Freek Hakvoort (55 punten); ex aequo tweede Jan Gerritsen en Cees van den Bovenkamp (53 punten). Een oude rot en twee aanstormende talenten.
Na de borrel keerde iedereen huiswaarts, de een gelukkig, de ander verdrietig of teleurgesteld. De meesten hebben reeds een respectabele leeftijd, zodat verwacht mag worden dat deze emoties van korte duur zijn in de herinnering.

De eerste plaats (42)

De tweede plaats (39)

De derde plaats (34)

De longest

De neary