30 juni: informatiewandeling over de baan

Voorafgaand aan de golfweek, op vrijdagmiddag 30 juni van 15.00 tot 16.30 uur, organiseert de baancommissie een wandeling over de baan voor alle geïnteresseerde leden. Zowel Peter Roering als André Bijkerk geven uitleg over alle aspecten van de golfbaan en het landgoed.  Waar we nog historische kenmerken terugzien, zoals b.v. de oude essen, drinkplekken voor vee, maar ook waar kleine boerderijen stonden, oude greens lagen. Daarnaast komt het ontwerp en de aanleg van de baan aan de orde. U wordt gewezen op bijzondere flora en fauna, markante beeldbepalende bomen.

Ter plekke zal vooral uitleg gegeven worden over het beleid, het bestendig beheer en het hoe en waarom van alle plannen die de baancommissie in de nabije toekomst zal gaan realiseren voor nog meer baanverbeteringen en golfplezier.

U kunt u tot en met 29 juni opgeven door te mailen naar: johnhuls@ziggo.nl