Afslaan van een mat EN opteeën in de baan

In de winterperiode geldt volgende :

1. Als de matten in gebruik zijn moet je van de matten af slaan. Je mag wel buiten de mat staan doch de bal moet vanaf de mat worden afgeslagen.
2. Er worden momenteel veel plaggen uit de baan geslagen hetgeen niet bevorderlijk is voor de baan. Om volgend jaar de baan weer in een goede conditie te krijgen wordt het dringend aanbevolen om op de fairway de bal op te teeën. Uiteraard gebruik je dan geen driver.

Namens de handicap- en regelcommissie
Ad van der Minnen