Baan is gesloten!

Beste leden,

In de afgelopen maanden is er enorm veel regen gevallen. Iets waar we als golfers natuurlijk niet blij mee zijn! Door de enorme hoeveelheid aan water is de baan vaker dan normaal dicht, en ook nu tijdens de vakantieperiode worden we teleurgesteld. Maar het is even niet anders! Naast het sluiten van de baan is het inmiddels ook niet meer verantwoord de driving range en shortgame baan open te houden (met uitzondering van de golflessen door Hugo en Mart). De grond is verzadigd en het water kan niet meer weg. Ballen rapen op de DR is daardoor ook niet meer verantwoord en zal teveel schade toebrengen. De bijgevoegde foto’s hebben waarschijnlijk dan ook geen verdere toelichting nodig.
We hopen dat de start van 2024 droger zal zijn zodat we snel weer kunnen golfen! Houd de website hiervoor goed in de gaten. Deze wordt dagelijks geüpdate waarbij gespecificeerd wordt voor de baan en DR/shortgame baan.
Voor nu wensen we u allen fijne feestdagen en een mooi en gezond 2024 met hopelijk veel golf!
olf!