LANDSCHAPS- EN BEELDBEPALENDE BOMENPLAN

Het BBP betreft onderzoek en planvorming voor een lage termijnbeleid voor de landschappelijke inrichting en het bomenbestand op Golfclub Driene.

In het plan worden suggesties en aanbeveling gedaan voor het bomenbestand op Golfclub Driene. Het betreft de bosranden langs de fairways die van belang zijn voor de kwaliteit van de beleving van het golfspel. Het aanpalende bos wordt al jaren op meer bosbouwkundige wijze beheerd.
In 2016 en 2017 is het plan opgevat om middels een 3D-scan het gehele boombestand in beeld te brengen. De locaties van bomen zijn dan bekend en kan een strategie worden ontwikkeld gericht verjonging en verandering in een heldere planvorming te vertalen. De bijvangst van deze scan is een exacte plattegrond van de baaninrichting. Deze was tot nu niet aanwezig.
Omdat bestaande bomen nu beter in het baanbeeld te kunnen plaatsen kan worden gekozen voor al dan niet behoud op korte en langere termijn en tot vervanging over te gaan. Het voorliggende plan voorziet ook in een benoeming van gebieden die een specifieke aanpak vragen wat betreft de situatie van flora en fauna. Op basis van een inventarisatie van de aangetroffen flora en fauna kan een gedragscode voor specifieke gebieden en plekken worden ontwikkeld. Dit is per 1 januari 2017 van belang in het kader van de wet natuurbescherming.
De visie en de (omvangrijke) bijlagen zijn  via deze zip-link te downloaden.

Het visiedocument kan ook rechtstreeks worden bekeken.