Driving Range – verboden voor ‘houten’

In verband met de aanhoudende overlast voor de bewoners van het huis aan de driving range is het tot nader order verboden om met “houten” af te slaan. Dit geldt voor alle afslagplaatsen. Ook longhitters die met ijzers het huis kunnen bereiken, dienen zich in te houden.

Bij overtreding wordt de ballensleutel gedeactiveerd en wordt de overtreder voorgedragen voor royement als lid van de club.

Het bestuur, 9 juni 2017