Nieuwjaar en foto’s met The Queen

Het bestuur wenst alle leden en hun naasten een fijn en gezond 2016 toe. En natuurlijk ook een sportief en gezellig golfseizoen.

Queen Elizabeth II heeft onze golfclub met een bezoek vereerd. Zij kwam speciaal om de opening van de nieuwe lockerloods luister bij te zetten. Het bouwteam werd geprezen, Jan Boogaart droeg een passend gedicht voor en Eldert Panis knipte het lint door. Zie voor een verslag de speciale pagina. Ari en Jacqueline trakteerden ter gelegenheid van hun derde lustrum bij Driene.

De winnaars van de Nieuwjaarswedstrijd werden ook op de foto gezet. Zie daar voor de wedstrijdpagina.

IMG_0225